4/12/11

11:15
ES VAREN REUNIR EL 2 DE DESEMBRE EN SESSIÓ ORDINÀRIA


Fernando Gilet, regidor de cultura i esports i president del Patronat i la Comissió de Govern de l’entitat, ha conduït l’acte.
El Patronat de l’FPJM ha estat convocat, entre d’altres temes, per ratificar el nomenament d’Elvira Cámara com a directora gerent de la Fundació; per tractar les línies d’actuació per al 2012; donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts i inscripció en el Registre de Fundacions i informar dels nous vocals municipals al Patronat i a la Comissió de Govern.


El Patronat i la Comissió de Govern ho formen a partir d’ara les següents persones:

PATRONAT
Batle-President:
Sr. Mateo Isern Estela
Vocals de l’Ajuntament:
President:
Sr. Fernando Gilet Sancenon. Regidor
Vicepresident:
Sr. Alvaro Gijón Carrasco

Sr. Jesús Valls Flores
Sra. Maria José Massot Ramis d'Ayreflor
Sra. Rosa Vanrell Pons
Sr. Antonio Forteza Forteza
Sra. Pilar Ribal Simó
Sra. Aina Calvo Sastre
Sr. Francisco Romero Valenzuela
Sr. Gudi Moragues Jaulim Du Sautre

Vocals nats:
Sr. Emili Fernández Miró
Sr. Lluís Juncosa Iglesias
Sra. Maria Lluïsa Juncosa Canals
Sr. Antoni Juncosa Aysa
Sr. Pere A. Serra Bauzà
Conseller de Cultura del Govern de les Illes Balears – Sr. Rafael Bosch i Sans
Sr. Joan Barbarà Gómez
Representant de la Fundació Miró de Barcelona – Sra. Rosa Maria Malet
Representant de l’Obra Cultural Balear
Sr. Joan Llorens Gardy
Sr. Joan Punyet Miró
Sr. Angel Juncosa Aysa
Sr. Enric Juncosa Cirer
Sra. Dolors Juncosa Alvarez de Sotomayor
Sra. Joana Maria Palou Sampol
Sr. Camilo José Cela Conde
Sra. Lola Fernández Jiménez
Sra. María José Salazar Herrería
Sra. Pilar Ortega Chapel
Sr. Nicolau Llaneras


COMISSIÓ DE GOVERN

Batle-President
Sr. Mateo Isern Estela

Vocals:
President:
Sr. Fernando Gilet Sancenon

Vicepresident:
Sr. Alvaro Gijón Carrasco.

Sr. Francisco Romero Valenzuela
Sr. Joan Gardy Artigas
Sr. Àngel Juncosa Aysa
Sra. Pilar Ortega Chapel
Sra. Joana Maria Palou Sampol
Sr. Joan Punyet Miró
Sra. Aina Calvo Sastre
Sr. Nicolau Llaneras