21/12/11

14:26
Ja s’han publicat al BOIB les bases per a la convocatòria 2012 de sol·licitud d’ajudes per a desplaçaments d’artistes de Catalunya i les Illes Balears fora del domini lingüístic. Les despeses subvencionables són única i exclusivament les derivades del concepte estricte de desplaçament i transport de la càrrega.
Els principals canvis a tenir en compte respecte l’any 2011 són:


· Presentació telemàtica: Com a novetat aquest any serà possible la presentació telemàtica de les sol·licituds a través de l’Oficina Virtual de l’IRL (
https://oficinavirtual.llull.cat/ov). La presentació online serà possible a partir de l’1 de gener de 2012 i funcionarà les 24 hores els 365 dies de l’any.
· Terminis de presentació: Les activitats que es realitzin a partir de l’1 d’abril s’han de presentar amb una antelació mínima de 3 mesos. Excepcionalment, les activitats de gener, febrer i març és podran presentar abans de fer l’activitat sense complir els 3 mesos d’antelació. L’últim dia per presentar sol·licituds serà el 30 de setembre de 2012.

Es podran presentar les sol·licituds 2012 a partir del dimecres 21 de desembre (excepte la presentació online que començarà a funcionar a partir de l’1 de gener). Els formularis i les bases estaran disponibles a la web
www.llull.cat.
El termini de comunicació de la resolució és de 3 mesos.

· Imports subvencionables: S’establirà un mínim subvencionable de 450€ per cada sol·licitud. En els desplaçaments on es computi el quilometratge l’import mínim subvencionable serà de 250 €. El màxim que es pot concedir són 14.000€ anuals i 10.000€ per sol·licitud.

· Nombre de sol·licituds: S’establirà un màxim de 4 sol·licituds anuals. S’ha de presentar una sol·licitud per cada activitat; s’entén també com una única activitat la realització d’una gira sempre i quan no es torni al domicili habitual entre actuació i actuació.

. Notificació: Es farà a través de la seva publicació a la seu electrònica de l’IRL. Els beneficiaris rebran un SMS i podran consultar l’estat del seu expedient a la web.

. Justificació: S’acceptaran els justificants a nom dels bookers / agents si escau.
La convocatòria de cinema es publicarà el mes de gener.  

Si teniu qualsevol consulta ens podeu contactar per telèfon o mail
Institut Ramon Llull C/ Protectora, 10 local 11 07012 Palma Tel: + 34 971 729667

Subvencions d’arts visuals: Karen Müller (kmuller@llull.cat)
Subvencions de teatre i dansa: Neus Ribas (nribas@llull.cat)

Subvencions de música i cinema: Marta Ferré (mferre@llull.cat)
IMPORTANT: És imprescindible que consulteu les bases i la resolució de la nova convocatòria ja que s’hi han introduït canvis significatius tant pel que fa a la documentació requerida com pel que fa al procediment de presentació de les sol·licituds. Només es tramitaran les sol·licituds presentades mitjançant els formularis de la convocatòria 2012