L’AAVIB està formada per artistes que treballen en qualsevol de les opcions, pràctiques o suports, amb els quals es formalitza l’art contemporani i per totes les persones que estimen l’art. 
 
L’AAVIB com a membre de diversos col.lectius (UAAV-Unión de Asociaciones de Artistas Visuales, l’EVAN-European Visual Artists Network i de l’IAA-International Artists Associations avalada per la UNESCO) és una xarxa de connexions dins del territori estatal i la nostra porta a les relacions associatives internacionals. També formam part del Patronat de la Fundació Palma Espais d’Art, del Patronat del MACE, Museu d’Art Contemporani d’Eivissa i del Consell Municipal de Cultura de Palma. 
 
Com treballam? 

Organitzam un treball formatiu constant amb l’acció cultural del col·lectiu i exercim la funció crítica dins l’àmbit cultural de les Illes Balears, una funció recollida als Estatuts de l’AAVIB
 
Fomentam la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials i culturals dels artistes visuals i del seu espai de formació i creació. 
 
Exigim la presència de l’expressió plàstica i visual, i el coneixement de l’art contemporani en tots els nivells educatius. 
 
Elaboram, actualitzam i difonem manuals deontològics i de bones pràctiques dins el món de l’art. El “Manual de buenas prácticas profesionales en las artes visuales”, editat per la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV) i amb la participació de l’AAVIB és un manual d’ús en les relacions professionals amb els agents que participen al sector (galeristes, comissaris d’art, crítics, gestors culturals...) i reclama les bones pràctiques en la gestió dels museus i centres d’art. 
 
L’AAVIB treballa, juntament amb la UAAV i altres entitats d’àmbit nacional, en l’elaboració i posterior sol·licitud d’aprovació d’un Estatut del Creador que destaca pel reconeixement d’un règim fiscal i de la Seguretat Social específic pels creadors, amb un tracte fiscal adequat al nivell i la irregularitat temporal de la renda dels artistes, i que demana una inserció de l’artista en la Seguretat Social, més justa i assequible.
Davant les administracions públiques d’àmbit local, autonòmic i estatal, l’AAVIB es posiciona públicament i formula alternatives en la definició i el disseny de les polítiques artístiques.
 
L’AAVIB treballa per a la consolidació d’infraestructures públiques de difusió i dinamització de l’art, així com la defensa del teixit cultural, de la llibertat de creació i expressió, del foment de l’art públic a través de l’aplicació de l’1% cultural, demana l'aprovació de la Llei del mecenatge i reclama polítiques públiques de transparència. En definitiva, treballam per promoure la dignitat, solidaritat i la cooperació entre la comunitat artística i la societat. 
 
Taula de treball actual 

Enguany hem iniciat un procés de canvi de plantejament associatiu amb la voluntat de motivar la participació activa de la comunitat d’artistes que formam, per poder generar potencial comú, nous recursos i crear processos d’innovació social, educatius i participatius a través de la cultura. Primera acció: AA:TOMIC (Artistes Visuals Lab) 
 
Des del maig de 2013, AA:TOMIC és l'àrea d’acció de l’AAVIB. Programa intervencions, tallers, jornades, visites, grups d’investigació i altres activitats encaminades a demostrar i potenciar els recursos i aplicacions de la creativitat i l’art en la societat.
Els Laboratoris d’AA:TOMIC són processos d’aprenentatge i intercanvi de coneixement amb un caràcter experimental, que promouen la creativitat i el discurs crític. L’objectiu és desenvolupar experiències, que exemplifiquin com la cultura i els processos creatius, poden revertir en la societat més enllà del producte artístic.
AA:TOMIC és un projecte nòmada que busca integrar-se en la trama social de forma horitzontal. Estableix xarxes de cooperació amb Casals de Barri, espais municipals, organitzacions, ONG, institucions, fundacions, entitats privades, amb el repte d’organitzar- se i funcionar de manera col·lectiva per generar un pro comú.
+ info: http://aa-tomicartistesvisualslab.blogspot.com.es/
 
Com ens comunicam? 

L’AAVIB ha potenciat l’àrea de comunicacions per fomentar el diàleg entre els socis i la societat, per crear una bona xarxa de difusió de continguts, informacions, accions, etc. Aquesta xarxa es pot potenciar amb la col·laboració i la implicació de tots els socis en la redifusió i participació en les xarxes socials (Facebook, Twitter).
Com a socis, teniu el servei de comunicació al vostre abast. Qualsevol activitat que generi la vostra activitat artística, potser comunicada a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter) i també al bloc de l’AAVIB i al butlletí setmanal, que rebeu en forma de newsletter cada dijous. 

També ens agradaria rebre els vostres continguts, fotos de les obres, imatges de les inauguracions, si participau en fires, conferències, tallers, premis, publicacions, etc.
Per això disposau d’aquest correu on vos demanam que envieu les vostres notícies, comunicacions i propostes: aavibcomunica@gmail.com 


Nou Servei d’assessorament jurídic 
Com a socis, a banda dels drets que figuren en els Estatuts de l’Associació, podem gaudir del servei d'assessorament jurídic gratuït per tal que, tengueu un primer suport legal sobre les diferents matèries i qüestions que envolten la pràctica artística, i una guia sobre els documents legals que s’hi puguin derivar: contractes, convenis, etc.
Museus gratuïs 

Amb el carnet de soci podem gaudir d’entrada gratuïta o bé reduccions en el preu per a museus, centres d’art i fires especialitzades a tot l'Estat.
Amb el carnet d’artista internacional UNESCO-IAA, que es gratuït per als socis de l’AAVIB, se’ns permet l’entrada gratüita en museus i centres d’art en tot el món.

Quedam a la vostra disposició per qualsevol dubte i esperam que participeu de forma activa en els assumptes de l’associació. Vos demanam una implicació directa, en forma de col·laboració i/o treball, a partir del que cada un de vosaltres pot i vol aportar: temps, competències diverses, etc., per fer de l’AAVIB, una feina de tots.
Per a ampliar la informació podeu accedir al nostre bloc “dia a dia de l’aavib” http://aavibdia.blogspot.com.es/
i a la pàgina de Facebook de l’AAVIB: https://www.facebook.com/aavib