9/3/11

23:59

Torre de ses Puntes
 Manacor
inauguració: 11 de març - 20:00
fins al 3 d’abril de 2011
cada dia: 18:30 - 20:30

XISCA ANDREU, FRANCESC BARCELÓ, ANA CABELLO, ALICIA CIUDAD, JOANA ESTEVA,
LLUÍS MIRALLES, ALELÍ MIRELMAN, JAUME OREJUELA, LLORENÇ PONS,
ANTONI PUJADAS, JAUME ROSSELLÓ, PAULA SERRA, MARIA SOCIAS