30/3/12

16:18
1 d'abril a partir de les 11:30 (morning)
inauguració de la exposició col·lectiva
REPRENEM L'ART
que ovrirà ESPAI D'ART 32

ARTISTES DE LA COL·LECTIVA:


FERRAN AGUILÓ, ANTÒNIA BORRÀS, JORGE CABRAL, NOFRE FUSTER, ANTONI LLABRÉS, LUIS MARAVER, JOAN MARCH, ANTÒNIA OLIVER, JAUME OREJUELA i altres
Nofre Fuster en ESPAI D'ART 32. F: Lluis Fuster