21/11/12

16:29
1
L'EXPOSICIÓ DE LES OBRES FINALISTES D'ART JOVE D'ARTS PLÀSTIQUES 2012 RELEGADA A UN "PUTA PASSADÍS"?

L'AAVIB va signar conjuntament amb els finalistes del Certamen ArtJove d'Arts Plàstiques 2012 una primera petició dirigida a l'Institut Balear de la Joventut (IBJ), organitzadors del certamen on es demana l'exposició de les obres finalistes en condicions adequades i dignes a una sala d'art o museu d'acord amb les bases del certamen.

Davant la primera resposta rebuda des de l'IBJ que manté la seva intenció de dur a terme l'exposició al Conservatòri de Música a un àrea d'accés o passadís, i la publicació que ha fet l'IBJ al seu web avui matí http://ibjove.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=447&cont=41975 l'AAVIB ha presentat davant el registre de l'IBJ un segon escrit amb el contingut següent:

"Des de l'AAVIB volem insistir en la necessitat que l'Institut Balear de la Joventut rectifiqui i dugui a terme una exposició dels finalistes del Certamen Art Jove d'Arts Plàstiques 2012 amb el rigor intel·lectual i formal amb el que s'ha de programar un esdeveniment d'art contemporani de qualitat. Una exposició d'arts plàstiques la qual ha de permetre seguir i promocionar els creadors finalistes i acostar la ciutadania a la dimensió més immediata de la producció artística de les noves generacions de creadors de les nostres illes en condicions òptimes.

Des de l'AAVIB pensam que l'exposició programada s'allunya molt d'un model adequat per assolir una de les finalitats que té l'Institut Balears de la Joventut, això és la realització d'activitats de promoció cultural de la joventut i de promoció i divulgació de l'obra de joves artistes i creadors de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en el conjunt de la comunitat autònoma, i de projecció dels seus treballs més enllà del territori de les Illes Balears. Des de l'AAVIB pensam que l'Institut Balear de la Joventut ha de fer un major esforç perquè la seva actuació faci més possible l'efectiva participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural tal i com preveu el nostre Estatut d'Autonomia (art.16).

Finalment us volem recordar que la convocatòria d'ART JOVE 2012 preveu que la final del certamen se celebrarà a Palma, en una sala o un museu on s'exposaran totes les obres selecci-onades. El jurat ha de seleccionar l'obra guanyadora a partir d'aquesta exposició. L'AAVIB considera que la convocatòria recull la idea de dur a terme l'exposició de les obres finalistes a una sala d'exposicions equiparable en categoria i prestacions a un museu i no el muntatge d'una presentació qualsevol a un espai que no té les condicions necessàries d'equipament i les característiques identificatives pròpies d'una sala d'art o museu, és un d'aquest tipus d'espai, sala d'art o museu, el que es mereix el treball dels joves artistes i la Cultura de les Illes Balears que és patrimoni de tots.

La Comissió Executiva de l'AAVIB