20/11/12

19:27
La Plataforma CREA de professors d'Educació Plàstica, Música i Tecnologia reunits en assemblea el dia 19 de novembre de 2012 a Palma ha acordat adherir-se al manifest per a la defensa de la cultura a les Illes Balears de l'AAVIB (Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears).

Us comunicam també que hem tramès el comunicat i el manifest als participants de la convocatòria i els animam a sumar-s'hi personalment enviant-vos un missatge d'adhesió.
Palma de Mallorca, 20 de novembre de 2012

Atentament
Mar Martí Montalvo, portaveu de la Plataforma Crea