21/11/12

16:21
Via nota de premsa

Palma, 21 de novembre de 2012.
El portaveu adjunt de l’equip de Govern, Sebastià Sansó, ha informat que la Junta de Govern d’avui ha aprovat adjudicar la gestió i l’explotació del local de propietat municipal destinat a la llibreria d’art del Casal Solleric per un cànon anual de 4.800 euros més l’1% de cànon variable mensual sobre les vendes realitzades cada mes.
Tal com ha explicat Sebastià Sansó, la llibreria ha estat tancada durant tres anys, durant els quals s’han realitzat diferents concursos, però cap ha estat aprovat. Sansó ha puntualitzat que “finalment aquest equip de govern ha aconseguit l’adjudicació de la gestió de la llibreria del Casal Solleric” i ha afegit que aquesta iniciativa suposa “una bona notícia per al ciutadà de Palma, que podrà gaudir d’aquest servei que havia estat tancat durant tres anys”.