24/5/12

13:35

INCART 2012
festival independent d´art contemporani
Inauguració divendres 8 de juny - 19:00
Fins al 23 de juny
incartfest.tumblr.com

INCART es un puzzle que any rere any monten els membres d`Inquietart, en una lluita anual.
Articular un recorregut amb els espais expositius publics i les mes que dispars i inesperades propostes ciutadanes, es un repte.
Un repte que Inquietart asoleix en un acte inconscient gaira be suicida.
Si, el suicidi en aquest cas compensa.
Un sacrifici que de vegades ens ha permet coneixer nous apectes de vells coneguts aixi com inovadores propostes d`artistes inedits.
Inca, te el seu potencial encara per explotar, plena d`espais post industrials especialment del calçat sense us i novisimes instal.lacions culturals infrautil.litzades.
Manca de dotblers o manca d`imaginació? Aixo justament es el que apunta Incart.