19/6/12

9:46
MEMÒRIA DE LA REUNIÓ
El passat 12 de juny es va dur a terme una reunió a SACMA on vam participar na Maria José Ripoll i Paco Espinosa per part de l’AAVIB i per part de l’Ajuntament de Manacor la Sra. Francisca Rufiandis, titular de la Delegació de Cultura i Recursos Humans de l’Ajuntament de Manacor acompanyada de la nova Comissió Assessora que es va crear una vegada desaparegut el Patronat d’Arts Plàstiques de Manacor.

La nova comissió està formada per cinc membres Jesús Ballester, Sebastiana Galmés, Rafel Perelló, Toni Sansó i Francisca Rufiandis.


La Sra. Francisca Rufiandis va organitzar aquesta reunió amb motiu de la petició de l’AAVIB de saber la versió oficial del consistori municipal sobre el desenvolupament “desafortunat” del Premi Ciutat de Manacor d’Art de 2012. El poc coneixement que tenia la nostra associació sobre el certamen d’ enguany l'havien obtingut de notícies de premsa amb la convocatòria ja tancada, noticies que recullen situacions de baixa participació, premi desert, no exposició de les obres seleccionades…. La sorpresa dels artistes va ser majúscula davant aquesta situació i els resultats que s’ han produït, tot i que es tracta d’un certamen de reconegut prestigi.


Els membres de la nova comissió van reconèixer que el mal resultat de la convocatòria del certamen de 2012 es va produir per una sèrie de desencerts en la gestió del premi i una mala comunicació de les bases.


La delegada de cultura va ressaltar que no va haver mala fe ni es van produir retalls en el premi, que si bé el premi va minvar lleugerament fins els 4.000 euros (la Sra. Rufiandis va recordar que el premi de l’any anterior era únicament de 200 euros més) enguany es va afegir al premi l’organització d’una exposició individual al possible guanyador.


La intenció de la nova comissió organitzadora del certamen per l’any pròxim és preparar la convocatòria amb més antelació, a més, van respondre positivament a la invitació de la nostra associació per revisar les bases conjuntament una vegada redactades i abans d’aprovar-les per aportar l’opinió i experiència de la nostra associació. La AAVIB en tot cas tindrà cura perquè les bases responguin al codi de les bones pràctiques amb els artistes.


L’AAVIB també va recordar que és necessària una bona comunicació de les bases. Enguany les bases no s’havien comunicat amb temps i forma adequada per tenir-ne coneixement l’AAVIB per difondre entre els nostres associats i amics la convocatòria.


L’AAVIB agraeix tots els aclariments rebuts sobre el desenvolupament del Premi Ciutat de Manacor d’Art 2012 i desitgam que aquesta nova comissió assessora dugui amb èxit futures convocatòries sempre en el sentit d’afavorir els artistes.


Després de parlar del certamen es va posar de manifest la voluntat d’ambdues parts per trobar fórmules de col·laboració entre l’AAVIB i la Delegació de Cultura de l’Ajuntament de Manacor. Un dels objectes específics d’aquesta col·laboració seria trobar solucions a la infrautilització dels espais d’art disponibles a Manacor sense programació per manca de recursos econòmics públics mentrestant els artistes necessitam accedir a l’ús d’espais per a la producció i el desenvolupament de projectes artístics.

La idea és que el consistori municipal valori propostes per al desenvolupament de projectes artístics autogestionats.
En aquest sentit, des de l’AAVIB hem proposat coorganitzar amb el consistori una trobada de treball que coordinaria la nostra associació i hauria de pagar l’Ajuntament amb un cost mínim però necessari. Es tractaria de casar els recursos dels quals disposa l’Ajuntament amb les propostes d’artistes, col·lectius d’artistes, associacions culturals d’artistes independents i d’altres similars per dur a terme projectes autogestionats a espais com ara la Torre de Ses Puntes, la Torre dels Enegistes... Esperam respostes de la Sra. Francisca Rufiandis.