23/4/12

17:12
Dissabte 28/04/12
Actors: Joan Miquel Artigues i Marta Barceló
Remor és una peça de moviment creada el juliol del 2011 a una cel·la de l'antiga presó de Palma en el marc del projecte "Microteatre", l'objectiu del qual consisteix a oferir, simultàniament, diverses peces independents de teatre breu (de deu a quinze minuts) en espais sorprenents i petits on s'encabeixen tant els actors com el públic. La gran acollida de la peça (remor) ens ha animat a desenvolupar-la i crear un espai escenogràfic que permetés la seva representació en altres àmbits fora d'aquest context.
L'espai escenogràfic, obra de Tomeu Estelrich i Biel Jordà, invoca, simultàniament, dos conceptes. Per una banda, és l'espai físic dins el qual es desenvolupa la peça. Per l'altra, funciona també com a instal·lació escènica independent al voltant de la qual el públic pot transitar.
Es tracta d'un cubicle de 3mx4m que en el seu interior reprodueix la cel·la d'una manera realista i en el seu exterior consisteix en una forma escultòrica dissenyada per contrastar amb l'interior i alhora també amb els espais on s'ubiqui.
L'objectiu és que la concepció escenogràfica permeti tant la reflexió artística com una vivència emocional que permeti empatitzar amb l'experiència dels cossos que hi han transitat.

La paradoxa és poder dur al centre de la ciutat un espai (una presó) que es troba gairebé sempre als afores, lluny d'una societat que viu d'esquenes a una realitat que ella mateixa genera.
El mobiliari, consistent en una llitera, una taula i un tamboret, és l'original de la cel·la on es va crear la peça.

La peça, d'onze minuts de durada, ha nascut de la investigació, a partir del cos, de la forta poètica d'un espai en el qual ressonen encara els ecos de la gent que hi ha viscut enclaustrada. És per tant, una història de llibertat entesa de manera individual i/o col·lectiva, però també una història a frec pell entre dues persones que recreen una relació de necessitat mútua viscuda més enllà de qualsevol límit.

Remor, Cia. Res de res - Palma amb la dansa 2012
Es Baluard - Sala s'Aljub
Hora: 16:00
Preu: 3 euros