3/11/11

9:58
AAVIB considera de gran importancia la siguiente noticia sobre la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña (AAVC). Recomendamos leerla completa pulsando en el título.
ROBERTA BOSCO – Barcelona – 30/10/2011 - ELPAÍS.com
No es una novedad que las dificultades sacan a relucir las tensiones. Es lo que ha pasado en la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña (AAVC): los problemas económicos han sacado a flote una serie de divergencias, culminadas con la dimisión de ocho de los 15 miembros de la comisión ejecutiva. Las principales diferencias afectaban a la forma de enfrentarse a la crisis y el consiguiente recorte de los fondos públicos, pero también al propio modelo de asociación. “Las dimisiones han sido una señal de alarma, una estrategia para manifestar discrepancias que ya habían aflorado tras la celebración de los 30 años. Fue un momento casi catártico, que dio inicio a un debate interno sobre un modelo de asociación capaz de satisfacer las necesidades de los artistas y a la vez dialogar con las instituciones y Administraciones públicas”, indicó Joan Fontcuberta, presidente de la AAVC, por lo menos hasta finales de año.
Por lo pronto, el 4 de noviembre se celebrará la asamblea general extraordinaria de asociados, para debatir la actual coyuntura, abrir el proceso electoral, durante el cual se podrán presentar las candidaturas, y convocar elecciones. Ante todo, habrá que votar un secretario provisional, ya que Elvira Pujol, la actual secretaria, es una de las dimisionarias y, según la Ley de Asociaciones, se trata de un cargo imprescindible, junto con el presidente y el tesorero, para llevar a cabo cualquier acción. “Me siento solidario con los dimisionarios. Creo que la asociación necesita un debate refundacional para evolucionar hacia un modelo más horizontal, asambleario y participativo, y a la vez más ágil y abierto”, explicó Fontcuberta.

Cuando se celebren las elecciones es muy probable, según diversos asociados, que se someta a votación también el cargo de secretario técnico, que ejerce de forma indefinida Florenci Guntín, si bien la ley no obliga a hacerlo.
A pesar de estar viviendo una profunda crisis interna, la AAVC, siempre muy presente en los debates que afectan al sistema del arte, se encuentra entre las 18 asociaciones de diversos ámbitos culturales (teatro, ilustración, circo, crítica, audiovisuales, danza, literatura..) que integran la plataforma No Retalleu la Cultura, firmantes de una carta en la que piden independencia y competencias ejecutivas para el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (Conca). La carta lamenta que el Conca, aprobado por el Parlament en 2008, “haya sido desposeído de su misión principal, asignar fondos públicos al sector de la cultura y las artes”, y recuerda que “para asesorar a las instituciones en materia cultural y financiar proyectos y organizaciones culturales se deben utilizar criterios de calidad, independientes de cualquier tipo de interés partidista o gremial”.


Documents Assemblea AAVC 4/11/2011. Consideracions equip tècnic

Document 2 per a l’Assemblea General del 4 de novembre. CONSIDERACIONS DE L’EQUIP TÈCNIC DE L’AAVC

La recent dimissió dels vuit companys de la Comissió Executiva de l’AAVC és un fet d’una gran transcendència que exigeix i obliga a totes les parts a reflexionar sobre la situació actual, els futurs objectius i el model de funcionament que se’n desprèn. La nostra predisposició a col·laborar i participar en aquest procés de debat i canvis és total i absoluta. Hi posarem tota la nostra capacitat i experiència.
Tot seguit presentem les nostres aportacions per al debat:
UNA CRISI GENERALITZADA
La crisi econòmica i les retallades en el finançament públic no ha afectat només a l’AAVC. Es tracta d’una situació generalitzada que també ha afectat a la Fundació AAVC (que gestiona Hangar) i als museus, centres d’art, entitats i col.lectius artístics i, d’una manera especial, als creadors de Catalunya, l’Estat espanyol i Europa. Allò que ara li passa a l’AAVC no és conseqüència d’una mala gestió econòmica sinó d’una profunda crisi econòmica combinada amb un nou cicle polític que aplica retalls en l’àmbit social i també en el cultural.
L’ACTIVITAT I ELS SERVEIS A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓ
L’àrea d’activitats o serveis de l’AAVC no s’entén si no es té en compte Hangar (centre de recursos, recerca, producció i intercanvis) o d’Hamaca (distribuïdora de videocreació). De fet, bona part dels serveis i activitats que presta o genera l’AAVC es fa a través de la Fundació Privada AAVC.
La Fundació AAVC es va crear –l’any 2002, durant la presidència d’en Francesc Torres- amb aquest propòsit. Inicialment i fins ara, la Fundació AAVC només ha gestionat Hangar però l’objectiu fundacional era molt més ampli i així està recollit als seus estatuts.
Aquesta divisió de la feina, de defensa d’interessos dels artistes a través de l’associació, d’un cantó, i la gestió d’activitats i serveis a través de la fundació, de l’altra, es va fer avançant-se als moments –com l’actual- de reculada dels recursos públics i de necessària obertura cap al finançament privat. D’aquesta manera, se separaven l’activitat reivindicativa, professional o política (difícilment esponsoritzable) de la prestació de serveis i activitats i programes artístics (més proclius a obtenir recursos del mecenatge).
Som els mateixos però amb dos entitats jurídiques i dos CIFs diferents.
Si ampliem la mirada sobre l’entorn econòmic de l’AAVC, que inclou l’associació professional, la Fundació Privada AAVC i Hamaca, la despesa de personal tècnic de l’associació queda percentualment molt reduïda. Considerat en el seu conjunt, (AAVC+Fundació+Hamaca) és el moviment associatiu més ben preparat per a la captació de recursos privats doncs cap altra associació professional té una fundació.
Som un referent per a la resta d’associacions a Catalunya, a l’Estat i arreu.
UNA ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL EXIGEIX UN EQUIP TÈCNIC QUALIFICAT
L’AAVC és una associació professional amb molts associats. Més d’un miler en actiu. Els serveis d’atenció, assessorament, orientació professional, formació continua, etc. només es poden atendre amb un equip altament qualificat i ampli. L’actual crisi ha reduït l’equip a dues persones que treballen sense limitació d’horaris i que caldrà ampliar així que sigui possible.
De la mateixa manera, fer un seguiment i propostes a les polítiques artístiques i culturals i del mercat i la iniciativa privada també exigeix comptar amb un equip tècnic altament qualificat.
INFORMACIÓ ECONÒMICA I ACORDS EN TEMPS REAL
La Comissió Executiva ha tingut una constant informació en temps real de la situació econòmica i ha pogut debatre i prendre decisions al respecte en totes i cadascuna de les reunions celebrades. Així està recollit a les actes de les reunions i als documents adjunts (fins a quatre plans de viabilitat per a l’any 2011) que demanem que es facin públics i es pengin al nou apartat de la web.
REBAIXAR LA DESPESA, EIXUGAR EL DEUTE
L’equip tècnic ha fet front a la situació econòmica des d’un bon principi de la crisi i en tot moment. Si se suma la congelació de sous des de primers de 2009, amb la reducció d’una de les dues pagues extraordinàries del 2011 i la reducció del 20 % de les nòmines a partir del quart trimestre de 2011, els salaris del personal han sofert una retallada del 31 %.
Aquesta política salarial, junt amb una racionalització de les despeses corrents (trasllat de l’oficina a Hangar, negociació de subministres, etc.) ha permès reduir el deute de l’any 2010 i evitar l’augment del dèficit.
FONTS ALTERNATIVES: PLA DE FINANÇAMENT PRIVAT I NOU MODEL ASSOCIATIU A CATALUNYA
Des d’un bon principi l’equip tècnic ha vingut proposant mesures extraordinàries per augmentar els recursos propis (campanya de descomptes a la quota per afiliació de nous socis, proposta de crèdit amic, etc.) i s’ha treballat en un ambiciós Pla de Finançament Privat que parteix d’una excel·lent eina que només l’AAVC compta (cap altre associació professional no la té): la Fundació Privada AAVC. Aquest pla, elaborat amb la col·laboració de qualificats experts, no s’ha pogut aprovar ni implementar enguany.
L’altra estratègia posada en marxa està a punt de concretar-se. Es tracta d’un nou model d’associacionisme professional a Catalunya, d’oficina compartida i de mancomunitat de serveis i d’estalvi en despeses estructurals entre totes les associacions professionals (arts escèniques, dansa, circ, il·lustració, fotografia, música, arts visuals) a la Fabra & Coats, una de les noves Fàbriques per a la Creació de Barcelona. . Sense perdre la independència i autonomia de cada associació, el conjunt d’organitzacions professionals de les diferents arts a Catalunya treballarem juntes (co-working). Aquesta iniciativa es va preparar amb l’anterior equip municipal, s’ha concretat amb l’actual i serà una realitat a partir del febrer/març de 2012.
ALTA VALORACIÓ DELS SERVEIS I CONSTANT ACTIVITAT PÚBLICA
Malgrat totes les dificultats del moment, ens consta la bona valoració que reben els serveis dels associats en els programes que hem generat durant aquests darrers tres anys. Bones pràctiques professionals, assessorament jurídic i orientació professional, Formació Continua, Artistes Visuals a la web 2.0 (amb l’oferta de hosting gratuït, cursos per aprendre a crear i mantenir la pròpia pàgina web, el viquiprojecte d’entrades d’artistes catalans a la Viquipèdia, etc.)

En la vessant pública s’ha lluitat per obrir el Canòdrom Centre d’Art de Barcelona, el qüestionament de les polítiques del CoNCA pel que fa a les convocatòries d’ajuts, al
pla de centres d’art o la política pública d’adquisició d’obres d’art, les retallades dels recursos de Cultura, l’oposició a la Llei Òmnibus de desmantellament del model de Consell de les Arts, els preparatius de l’Estatut de l’Artista i el Creador, les propostes de reforma de la legislació d’incentius fiscals i molts altres aspectes que s’exposaran –en breus setmanes- durant la presentació de l’Informe de Gestió del període 2009-2011.
L’EQUIP TÈCNIC NO HA INFLUIT EN L’AJORNAMENT DE L’ASSEMBLEA GENERAL
L’equip tècnic no té dret de vot a les reunions de la Comissió Executiva i mai no ha pogut, per tant, influir sobre el calendari o la convocatòria d’una assemblea general. Totes i cadascuna de les decisions sobre el calendari de celebració d’una assemblea han estat adoptades en votacions a les diverses reunions de la Comissió Executiva sense que l’equip tècnic, pogués interferir o modificar en cap sentit. Així consta a les actes de les reunions, totes elles esmenades i aprovades per unanimitat.
HONESTEDAT I VOCACIÓ DE SERVEI
Totes i cadascuna de les actuacions o iniciatives generades des de l’equip tècnic de l’AAVC han estat guiades pel programa presentat per la Presidència a les eleccions de finals de 2008. Han estat fruit de l’honestedat i una gran vocació de servei als associats i a la comunitat artística i així ho serà en el futur si l’AAVC ho vol.
PROPOSTES PER A UN DEBAT
Primera: entenem que l’AAVC ha de redefinir els seus objectius i programa. Aquest és el sentit de les eleccions a Presidència que s’han convocat per al 15 de desembre.
En aquest sentit, el debat més important haurà d’identificar quins són els problemes o reptes més importants que se li presenten a l’artista avui: les dificultats per a professionalitzar-se, mantenir l’activitat artística i viure d’ella; els estímuls al mercat i al col.leccionisme privat i públic, l’aplicació de les Bones Pràctiques Professionals i vetllar per que no es degradi el tracte que rep l’artista (honoraris, drets, contracte escrit); reforma el sistema d’abscripció a la Seguretat Social i el tracte fiscal; recuperar les polítiques públiques de suport a la recerca, difusió i internacionalització, etc.

Segona: decidir si es manté l’entorn AAVC (associació+fundació) com un tot. L’associació en el seu paper de defensa dels drets de l’artista i de millora de la seva condició professional. La fundació com un motor d’activitats i serveis i amb la capacitat d’atraure recursos privats.
Tercera: debatre, aprovar i –si s’escau- impulsar el Pla de Finançament Privat de l’entorn AAVC que hem elaborat l’equip tècnic i col·laborar decididament en la posada en marxa de l’oficina conjunta junt amb les altres associacions professionals dels diferents sectors de les arts.
I finalment, ens agrada la nostra feina, sentim l’associació com un projecte propi pel temps i l’energia dedicades però (i això és bàsic) l’associació és del artistes i sou vosaltres els responsables de la seva continuïtat, de fixar els seus objectius i programa i –com a conseqüència- el seu model de funcionament.
Nosaltres com a professionals en gestió cultural treballem per vosaltres.

Florenci Guntín, secretari general.
Muntsa Roca, coordinadora

29 d’octubre de 2011.
Document número 1 per l’assemblea AAVC del 4 de novembre 2011:

Documents per l’assemblea del 4/11/2011. Comunicat de dimissió.

Benvolguts, benvolgudes:
Com bé sabeu pel missatge que us vaig adreçar recentment convocant una propera assemblea extraordinària i obrint el preceptiu procés electoral per una nova Presidència de l’AAVC, vuit dels quinze membres de la Comissió Executiva que regeix l’entitat van presentar la seva dimissió. Els motius estan expressats en el comunicat adjunt que a tots, dimissionaris i no dimissionaris, ens sembla que cal que sigui conegut pels nostres associats.
El divulguem, doncs, no només perquè cal ser molt curós de la transparència democràtica que ha de presidir qualsevol debat intern nostre; també perquè els socis heu de disposar del màxim de dades contrastades per comprendre a fons la crisi que travessem.
Estic convençut que aquestes dimissions venen impulsades per un desig de millorar l’AAVC i de retruc el sector sencer. Aquest és l’objectiu que ens ha d’unir a tots i ho ha de fer més enllà de la disparitat de criteris i apreciacions, que sempre podran ser matisades, corregides i tant de bo finalmente consensuades.
Lògicament les valoraciones crítiques contingudes en aquest comunicat requereixen contextualització i precisions de dades concretes; d’altres són opinables i rebatibles. En l’ànim doncs de preparar la propera trobada en assemblea i enriquir el marc del debat, totes les rèpliques, raonaments i aportacions són benvingudes, procedeixin de l’equip de Presidència [com decididamente farem], dels membres o ex-membres de la Comissió Executiva, del nostre equip tècnic o de qualsevol associat que vulgui intervenir.
Fem nostra aquella cita que diu que no hem de tèmer les crisis perquè són oportunitats per millorar.
Cordialment,

Joan Fontcuberta, President de l’AAVC

Comunicat Dimissió Executiva AAVC.pdf
http://blog.aavc.net/2011/10/23/documents-per-lassemblea-del-4112011-comunicat-de-dimissio/
http://www.aavc.net/aavc_net/html/modules.php?name=News&