29/3/11

15:53
PALMAJOVE, el Centre d'Informació Juvenil de l'Ajuntament de Palma, presentar un nou servei que ha possat en marxa. Consisteix en la cessió gratuïta de la Sala Express-@rt, per a poder dur a terme activitats del tipus: tallers, exposicions, reunions, projeccions, presentacions, activitats artístiques, culturals, lúdiques, d'oci, creatives i tot tipus de manifestacions artístiques, sense ànim de lucre i no vinculades a ideologies religioses i/o polítiques.


Requisits per sol·licitar la cessió de la sala
- ‪Tenir una edat entre 18 i 35 anys.‬
- ‪Estar empadronat a Palma.‬
- ‪Estar d'acord amb la normativa de la sala.‬
- ‪En el cas d’associacions o col·lectius:‬ ‪
  • Com a mínim el 50% dels membres de la Junta Directiva ha d’estar empadronat a Palma.‬
  • Com a mínim el 50% dels membres de la Junta Directiva ha de tenir una edat entre 18 i 35 anys, o be l’associació o col·lectiu s’ha de dedicar a promoure activitats relacionades amb el jovent de Palma.‬
Horari i Capacitat de la sala
L’horari en què es poden desenvolupar les activitats coincideix amb el d’obertura del servei: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16.30 a 18.50 h.

La capacitat màxima de la sala és de 30 persones.

Activitats que es poden dur a terme i Taxes
Les activitats que es poden dur a terme són: tallers, exposicions, reunions, projeccions, presentacions, activitats artístiques, culturals, lúdiques, d'oci, creatives i tot tipus de manifestacions artístiques sense ànim de lucre.
Tant la cessió de la sala com les activitats organitzades han d’esser gratuïtes.
Equipaments de que disposa la sala
Projector
Pantalla mural de projecció
1 Taula
Cadires
Armaris
Normes d’ús
- ‪Deixar els espais utilitzats com s’havien trobat inicialment i en bones condicions de netedat.‬
- ‪Respectar els materials i les infraestructures.‬
- ‪Fer el muntatge i el desmuntatge dins l’horari del servei.‬
- ‪Presentar l’organitzador el seu document d’identificació abans de començar.‬
- ‪Els aparells es revisaran davant l’usuari abans de començar, l’usuari també ha de comunicar als responsables del centre les anomalies i els desperfectes que es puguin trobar.‬
- ‪Palmajove no dóna suport econòmic per al desenvolupament de l’activitat.‬
- ‪El personal del centre es reserva el dret de supervisar l’esdeveniment.‬
- ‪No es permet el consum de tabac, drogues, menjar o beguda a les instal·lacions.‬
- ‪Segons les característiques de la sala i del local s’hi poden realitzar activitats com exposicions, xerrades, projeccions, conferències ...‬
- ‪Les activitats no han de tenir ànim de lucre i es consideren NO APTES les d’ordre comercial, les organitzades per empreses privades, col·lectius professionals i sindicals, i les de contingut antidemocràtic, incívic, discriminatori, sectari, xenòfob o il·legals.‬
- ‪Amb sol·licitud prèvia es pot efectuar una activitat compartida amb una altra persona o entitat.‬
- ‪No es permet l’ocupació de l’espai per part d’una entitat diferent a la que consta al full de sol·licitud, ni la realització d’una activitat diferent a la descrita al procediment.‬
- ‪Queda prohibit enganxar o clavar objectes, excepte als llocs adaptats per a aquesta funció.‬
- ‪El centre no es fa responsable dels materials dels usuaris.‬
- ‪En la difusió que l’entitat o persona sol·licitant editi de l’activitat no hi pot aparèixer el logotip‬ o la imatge institucional de Palmajove sense l’autorització prèvia d’aquest.
- ‪L’entitat o persona sol·licitant es compromet a respectar la capacitat autoritzada dels espais (30 persones) i a observar normes de bona convivència, evitant qualsevol perjudici o molèsties a la resta dels usuaris del centre.‬
- ‪En finalitzar la jornada tots els recursos materials de la sala són supervisats pel personal del Palmajove per a comprovar que segueixen en bon estat. Si es produeixen desperfectes o mancances de material l’organitzador se n’ha de fer responsable.‬


Per a qualsevol dubte, aclariment i/o ampliar la informació no dubteu en contactar.
PALMAJOVE - Centre d'Informació Jove 
Aj. Palma
Avinguda Portugal, 1 (davant plaça del Tub) CP 07012

Tel: 971 725 501

www.palmajove.cat

cij@a-palma.es