8/5/13

21:27
Presència destacada de membres de l'AAVIB al Palma Open Studio: Amable Villarroel, Antoni Ferragut, Joan Soler, Lluís Fuster, Paco Espinosa, Pep Guerrero, Sandra Lehnis Jaume Orejuela i Tatiana Sarasa

via AAVIB - Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears