12/4/11

19:11
BASES
1. El tema i la tècnica seran lliures.
2. Els artistes han de presentar un dossier en què ha de constar:
a. Currículum acadèmic i professional.
b. Fotografies en color d’obres realitzades els darrers anys, especificant clarament aquelles que es proposen pel premi.
c. Catàlegs de les exposicions fetes els darrers anys.
d. Fotocòpies de les ressenyes bibliogràfiques i crítiques que considerin escaients.

3. Els dossiers es podran lliurar a la Torre de ses Puntes, del 9 d’abril al 8 de maig, diàriament de les 18.30 a les 20.30, o al Departament de Cultura de l’Ajuntament de Manacor (C. d’en Muntaner, 12, tel. 971 84 91 02), de l’11 d’abril al 6 de maig, de dilluns a divendres, de les 9 h a les 14 h. També es podran remetre (a ports pagats) al Patronat d’Arts Plàstiques, Apartat de correus 235, 07500 Manacor, abans del 5 de maig.
4. Atenent els dossiers presentats, el jurat farà la selecció de les obres que hagin de participar a l’exposició.
5. Les obres que es presentin han de ser originals i d’exclusiva propietat de l’autor.
6. Els autors han de lliurar les obres seleccionades en el termini indicat per l’organització, que es farà càrrec de les despeses que origini el transport d’anada i tornada, fins a un màxim de 100 € per obra. La resta ha de ser assumida per l’autor.
7. El XVIII Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques 2011 serà dotat amb 4.200 €. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Manacor.
8. El premi podrà ser declarat desert.
9. El jurat estarà compost per reconegudes personalitats del món de l’art. La composició d’aquest jurat es farà pública abans de la finalització del termini de lliurament de les obres.
10. El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic a l’acte inaugural de l’exposició.
11. Les obres seleccionades pel jurat seran exposades a la Torre de ses Puntes de Manacor, del 27 de maig al 12 de juny de 2011. Aquestes obres no podran ser retirades abans de la clausura de la mostra.
12. Els autors seleccionats a l’exposició disposaran d’un termini d’un mes –a partir de la clausura– per retirar les seves obres o sol·licitar-ne la tramesa. A partir d’aquesta data, les obres es consideraran cedides i passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
13. Les entitats organitzadores tindran cura de la conservació de les obres des de la recepció fins al termini fixat per a la seva retirada, encara que no es faran responsables dels desperfectes o dels accidents de què puguin ser objecte per causes alienes a la seva normal vigilància i atenció.
14. Els dossiers rebuts no seleccionats es podran recollir a la Torre de ses Puntes, entre el 30 de maig i el 12 de juny de 2011, diàriament de les 18.30 a les 20.30 h. Finalitzat aquest termini, els dossiers passaran a ser propietat de l’Ajuntament. A petició dels interessats, aquests dossiers també podran ser retornats –a ports deguts–, un cop que el jurat hagi realitzat la selecció corresponent.
15. Els autors de les obres seleccionades es comprometen a autoritzar la seva reproducció, a efectes de divulgació del Premi, sobre el suport que l’Ajuntament consideri escaient. En cap cas, l’autorització dels autors per a l’ús de reproducció d’aquestes obres no suposarà cap tipus de despesa addicional per a l’Ajuntament.
16. El fet de concórrer a aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal.
Manacor, març de 2011
Presentació dels dossiers: del 9 d’abril al 8 de maig
Dotació del premi: 4.200 euros
Exposició de les obres seleccionades: Torre de ses Puntes
Dates: del 27 de maig al 12 de juny de 2011
Inauguració de l'exposició de les obres seleccionades i veredicte públic del jurat: divendres, 27 de maig, a les 20:00
Patrocina: Consell de Mallorca. Departament de Cultura i Patrimoni
Obra Social “SA NOSTRA”, Caixa de Balears
Ajuntament de Manacor