29/5/13Descuento especial para la AAVIB

"Les Clíniques d'Es Baluard" és el primer programa de formació permanent que llança el museu de Palma de Mallorca. Aquest projecte de l'àrea de Formació d'Es Baluard té com a objectiu fomentar la professionalització del sector artístic des de la institució museística, possibilitant les eines d'anàlisi, coneixement i seguiment de la pràctica artística professional. Es tracta d'un projecte obert a tots aquells artistes professionals o en vies de professionalització, sense importar edat, que consideren necessari entrar en un programa de coaching. Els artistes inscrits al programa comptaran amb els serveis de quatre experts: Nekane Aramburu, directora Es Baluard; Javier Duero, mediador cultural i comissari; Fernando Gómez de la Cuesta, comissari i crític d'art; i Piedad Solans, comissària d'exposicions i investigadora.
El termini per inscriure's acaba dia 30 de juny. Els artistes interessats han de remetre a l'adreça museu@esbaluard.org un dossier en format .PDF (amb un màxim de 10 pàgines en DIN A4 i de 10 Mb) que inclogui la següent documentació:
Dades personals.
Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport.
Carta d'interès i descripció de la trajectòria i obra que realitza el candidat.
Curriculum vitae (màxim d'un full en DIN A4)

Para socios de AAVIB se aplicará un 10% de descuento en la inscripción, quedando la matrícula en 270 euros

Es Baluard prega que, per a més Informació i inscripcions, us adreceu a: museu@esbaluard.org.
--------------------------------------

"Les Clíniques d'Es Baluard" es el primer programa de formación permanente que lanza el museo de Palma de Mallorca. Este proyecto del área de Formación de Es Baluard tiene como objetivo fomentar la profesionalización del sector artístico desde la institución museística, posibilitando las herramientas de análisis, conocimiento y seguimiento de la práctica artística profesional. Se trata de un proyecto abierto a todos aquellos artistas profesionales o en vías de profesionalización, sin importar edad, que consideran necesario entrar en un programa de coaching. Los artistas inscritos en el programa contarán con los servicios de cuatro expertos: Nekane Aramburu, directora Es Baluard; Javier Duero, mediador cultural y comisario; Fernando Gómez de la Cuesta, comisario y crítico de arte; y Piedad Solans, comisaria de exposiciones e investigadora.
El plazo para inscribirse acaba el 30 de junio. Los artistas interesados deberán remitir a la dirección museu@esbaluard.org un dossier en formato. PDF (con un máximo de 10 páginas en DIN A4 y de 10 Mb) que incluya la siguiente documentación:

Datos personales.
Fotocopia del DNI, tarjeta de residente o pasaporte.
Carta de interés y descripción de la trayectoria y obra que realiza el candidato.
Curriculum vitae (máximo de una hoja en DIN A4)

Es Baluard ruega que, para más información e inscripciones, se dirijan a: museu@esbaluard.org.

Comité Asesor, que para esta edición 2013-2014, integrado por:

Nekane Aramburu, directora Es Baluard.
Javier Duero, mediador cultural y comisario.
Paco Espinosa, presidente Asociación de Artistas Visuales de las Islas Baleares (AAVIB).
Mercedes Estarellas, galerista y gestora cultural.
Fernando Gómez de la Cuesta, comisario y crítico de arte.
Juan Carlos Rego, comisario, editor y crítico de arte.
Pilar Ribal, directora Fundación Palma Espais d'Art.
Piedad Solans, comisaria de exposiciones e investigadora.

Para socios de AAVIB se aplicará un 10% de descuento en la inscripción, quedando la matrícula en 270 euros

Con la colaboración de: Hotel HM Jaime III