22/5/13


S'està organitzant un festival de música electrònica, música mixta i vídeo projecció.

Tant; format fixe com manipulació in-situ.
Per l'altre part del concert es realitzará la formula inversa:
Per a vídeo projeccions ja fetes, els músics realitzarán improvisació guiada.
Una proposta interesant per fomentar la cooperació i la interdisciplinaritat.

Entre les activitats i concerts programats s'ha plantejat aquesta cooperació entre artistes visuals de la illa.