8/5/13

20:05
A l'AAVIB vivim amb estranyesa i preocupació la desaparició de la Direcció General de Cultura de la nova estructura orgànica bàsica de les conselleries de la CAIB com a conseqüència de la remodelació del Govern publicada el passat divendres al BOIB.

Les competències que abans gestionava la Direcció General de Cultura han quedat incloses a una macro Secretaria Autonòmica on el perill de marginació de la cultura és evident.

Demanam al Govern de les Illes Balears la protecció i defensa de la creativitat artística, de la Cultura.

Els dirigents polítics han de vetllar per la nostra cultura, han de remoure tots els obstacles i generar un marc necessari i adequat per al desenvolupament i promoció de la cultura pensada a llarg termini i, han d'orientar la seva actuació perquè totes les persones puguin accedir en condicions d'igualtat a la cultura, amb tot això no hi cab discussió.

Demanam una gestió política de la cultura eficaç per garantir l'adequada difusió i foment de la cultura, la promoció de la cultura balear a l'exterior i la resta de competències que té atribuïdes la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats en matèria de cultura.

L'AAVIB demana al Govern de les Illes Balears que cregui en els nostres creadors, que recolzi la creativitat artística, que en cada decisió pensin en la cultura com a element vertebrador de la nostra identitat. La creació artística té valor social, la creació artística té valor antropològic. La Cultura és essencial.

Els dirigents polítics han de donar resposta immediata a les necessitats apuntades però, pensam, que els repertoris de gestió política de la cultura a les Illes Balears són pèssims: propi de gestors amb competència zero.

Publiquin un pla d'actuació urgent i posin remei immediatament, posin remei!

L'Associació d'Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB)

Els nostres amics els Glosadors de Mallorca han regalat a l'AAVIB una glosa per acompanyar el comunicat de la nostra associació

L'Associació AAVIB
col·lectiu d'arts visuals
som artistes magistrals,
i volem pegar un crit
als qui han desposseït
i negat tota esperança,
heu sembrant malastrugança
en el món de la cultura:
heu provocat la ruptura
i romput la confiança.
(Glosadors de Mallorca)