2/5/13

21:55
es baluard

ES BALUARD LLANÇA UNA CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES HISTORIOGRÀFICS

Convocatòria oberta:
Amb l'objectiu de fomentar l'anàlisi històric i contextualitzar el succeït artísticament en el passat recent, Es Baluard realitza, a partir d'avui, una convocatòria oberta i permanent per al foment de les línies d'investigació i difusió sobre creadors o col•lectius de les Illes Balears, a presentar a partir de 2014.

Es Baluard, dins la seva línia de difusió i recuperació d'una historiografia de creadors, corrents artístiques o col·lectius vinculats o radicats a les Illes Balears, convoca a investigadors, comissaris i institucions per a presentar projectes de revisió dels mateixos a través d'exposicions o altres formats que podran esser exhibits o presentats al museu segons diferents criteris de programació avaluats per la direcció del museu. Es considerarà especialment la qualitat i l'oportunitat de les propostes, així com el seu nivell d'autofinançament.

Aquesta convocatòria s'estableix com a bústia permanent de propostes.

Protocol d'enviament dels projectes: recepció per correu electrònic d'un dossier que inclogui: projecte curatorial, informació gràfica i viabilitat del finançament en format pdf i un màxim de 10 megas a l'adreça: artistica01@esbaluard.org

Únicament els pre-seleccionats seran convocats per a l'entrevista personal.