23/10/11

10:18
Can Gelabert, Binissalem
Inauguración 29 octubre, 12h
29 octubre – 27 noviembre
abierto de lunes a sábado de 17 a 21h
ART EMERGENT a les Illes Balears (IV)
Yolanda Adrover · Paz Alcoverro · Joan Cabrer · Julia García
Lourdes Grivé · Miquel Mesquida · Jaume Simó Sabater i Garau
José Ángel Sintes · María Isabel Uribe · Marcos Vidal

SamaKineta presenta: Diaris de Fotógrafs
XISCO BONNÍN - JAVIER IZQUIERDO - FERRAN PETIT

Autoretrat en 365 dispars
XISCO BONNÍN
SamaKineta és un col·lectiu de fotògrafs independents i heterogenis, residents a Mallorca, que des de l'estiu de 2007 sumen esforços amb l'objectiu de promoure i difondre la fotografia contemporània local i internacional. El projecte més representatiu en el qual s'han implicat és Visionaris, un cicle anual de projeccions, tallers i conferències, realitzat en col·laboració amb la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. 


Querido Diario
JAVIER IZQUIERDO

De moment no, gràcies
FERRAN PETIT


Diaris de fotògrafs es presenta com a una singular proposta que reuneix el treball de tres autors: dos membres del col·lectiu, Javier Izquierdo i Xisco Bonnín, i un convidat especial per a l'ocasió, Ferran Petit.
En els seus respectius treballs, s'han servit de la disciplina del (foto)diari com a eina de coneixement per explorar el seu entorn proper i a ells mateixos.
Aquests diaris fotogràfics, amb plantejaments tan dispars com a peculiars, no deixen de ser el mirall dels pensaments, motivacions i obsessions de tres éssers amb l'objectiu impossible d'atrapar la vida i el temps.

SamaKineta es un colectivo de fotógrafos independientes y heterogéneos, residentes en Mallorca, que desde el verano de 2007 suman esfuerzos con el objetivo de promover y difundir la fotografía contemporánea local e internacional. El proyecto más representativo en el cual se han implicado es Visionarios, un ciclo anual de proyecciones, talleres y conferencias, realizado en colaboración con la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma. www.samakineta.com

Diaris de fotògrafs se presenta como una singular propuesta que reúne el trabajo de tres autores: dos miembros del colectivo, Javier Izquierdo y Xisco Bonnín, y un invitado especial para la ocasión, Ferran Petit.
En sus respectivos trabajos, se han servido de la disciplina del (foto)diario como herramienta de conocimiento para explorar su entorno cercano y a ellos mismos.
Estos diarios fotográficos, con planteamientos tan dispares como peculiares, no dejan de ser el espejo de los pensamientos, motivaciones y obsesiones de tres seres con el objetivo imposible de atrapar la vida y el tiempo.


De moment no, gràcies
FERRAN PETIT

La exposició que presento  és una sèrie de fotografies que comença recollint el que és un dia normal en la vida de ma mare i ma tia, de 92 i 90 anys, i acaba amb una visita al cementiri on hi tenim els familiars morts.
Vol ser, a més a més, un homenatge a tota aquella gent que denominem cuidadors i que amb el seu esforç, dedicació i tendresa fan la vida dels nostres majors més agradable.

La exposición que presento es una serie de fotografías que empieza recogiendo lo que es un día normal en la vida de mi madre y  mi tía, de 92 y 90 años, y acaba con una visita al cementerio donde tenemos los familiares muertos.
Quiere ser, además, un homenaje a toda aquella gente que denominamos cuidadores y que con su esfuerzo, dedicación y ternura hacen la vida de nuestros mayores más agradable.


Querido Diario
JAVIER IZQUIERDO

La meva història és el meu diari fotogràfic durant els anys 2004 a 2007 aproximadament, i és un recorregut pels llocs, les persones i coses que tracto  diàriament …

Mi historia es mi diario fotográfico durante los años 2004 a 2007   aproximadamente, y es un recorrido por los sitios, las personas y cosas que trato a diario ...


Autoretrat en 365 dispars
XISCO BONNÍN

 Aquest projecte neix de la idea de que qualsevol tipus de càmera és bona per explicar una història. Des del 1 de gener fins el 31 de desembre del 2010 vaig estar fent a diari una foto  amb la càmera d'un mòbil  corrent, fora filtres o apps,  per penjar-la tot seguit a un blog. Traslladant aquest conjunt d’imatges a paper, apareix un mosaic que ben bé podria ser un retrat estès en el temps.

Este proyecto nace de la idea de que cualquier tipo de cámara es buena para explicar una historia. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2010 estuve haciendo a diario una foto con la cámara de un móvil corriente, sin  filtros o apps, para subirla a continuación a un blog. Trasladando este conjunto de imágenes a papel, aparece un mosaico que muy bien podría ser un retrato extendido en el tiempo.