29/4/11

10:29

29 d’Abril de 17 a 21h 
SESSIÓ dirigida per Jaume Simó Sabater.
 Activitat gratuïta prèvia inscripció
CRCC
Centre de Recursos de Creació Contemporània.
Quarter d'intendència.
C. Socors, 22 (baixos) - Palma
971 72 09 75 www.crcc.cat

El concepte de paisatge, nascut de les reflexions artístiques, està en continu desenvolupament, i més ara que disciplines aparentment tan allunyades de la reflexió artística com l’economia, han començat a pensar en el seu valor.
Per aquests motius necessitam pensament des de l’art per tal de veure el paisatge des del que té com a originari, així com el seu desplegament i les múltiples lectures que en podem fer en l’actualitat.
Així, i seguint el que es va iniciar el desembre de 2010 al CRCC amb el curs dirigit per Jaume Simó Sabater i Peter Maltz, volem establir una plataforma de pensament permanent al CRCC sobre el tema del paisatge.
D’aquesta manera aconseguirem reflexionar  des del pensament col·lectiu sobre aquest tema i anirem construint, a partir d’un fil conductor dirigit també per Jaume Simó Sabater, una línia de reflexió sobre el paisatge contemporani.
Vos convidam a participar d’aquest laboratori de pensament i assistir activament a les cites mensuals que seran el darrer divendres de mes: