26/1/11

0:50
Al següent enllaç http://aavib.org/resources/DOC-BBPP.pdf podeu trobar el document següent:
“DOCUMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MUSEOS Y CENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEO” 

D’acord amb la informació que hem recollit de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (endavant UAAV) aquest document de bones pràctiques és el resultat d'unes converses iniciades l’any 2006 entre el Ministerio de Cultura, la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo, el Consorcio de Galerias de Arte Contemporáneo, el Consejo de Críticos de Artes Visuales, el Instituto de Arte Contemporáneo, la UAAV i la Unión de Asociaciones de Galerias de Arte de España. El document no té caràcter normatiu i únicament suposa un compromís per aquelles institucions que l’hagin assumit. Sembla que el Ministerio de Cultura, a més de fer pròpies aquestes bones pràctiques va animar les administracions autonòmiques i locals a adoptar-les.
L’AAVIB demana a les institucions públiques de les Illes Balears —especialment a les institucions que gestionen museus o centres d’art contemporani— als Consells Insulars, al Govern Balear i a l’Ajuntament de Palma si han subscrit aquest document de bones pràctiques.
 

En conseqüència, l’aavib demana... / la aavib pregunta...
Fundació Palma Espai d’Art, que gestioneu el Casal Solleric, Ses Voltes, el Casal Balaguer i el Quarter d’Intendència, heu subscrit aquest document de bones pràctiques?

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
, heu subscrit aquest document de bones pràctiques?

Consell Insular de Mallorca
, que gestioneu entre d’altres la capella de la Misericòrdia, heu subscrit aquest document de bones pràctiques?

Govern de les Illes Balears
, que gestioneu entre d’altres el Museu de Menorca, heu subscrit aquest document de bones pràctiques?

Fundació Pilar i Joan Miró, que conteu amb participació pública, heu subscrit aquest document de bones pràctiques?

Ajuntament de Palma, heu subscrit aquest document de bones pràctiques?