1/11/13

Un article interessant i didàctic d'Elena Vozmediano a El Cultural, sobre l'IVA cultural i la seva repercussió en l'economia i en el mercat de l'art:
http://www.elcultural.es/blogs/y-tu-que-lo-veas/2013/10/de-la-importancia-de-las-importaciones/