11/11/13

15:52


Presentació a Manacor del col·lectiu AA:TOMIC,el dijous 7 de novembre a la sala SACMA. a les 19h.
AATOMIC sorgeix de la voluntat de generar processos d'innovació social, educatius i participatius a través de la cultura.
A la foto, de d'esquerra a dreta: el president de l'AAVIB, Paco Espinosa i dos membres d'AA:TOMIC, Alelí Mirelman i Carles Gispert.
http://aa-tomicartistesvisualslab.blogspot.com.es/