11/11/13


Si sou docents, els tallers d'AA:TOMIC LAB vos ofereixen crèdits homologats per la Conselleria.
Recordau que el pròxim, el dinamitza Lara Fluxà a Es Baluard i que encara sou a temps per fer la inscripció:
http://aa-tomicartistesvisualslab.blogspot.com.es/ 

Liquid Times_ Laboratori de materials Tous (15,18 y 19 Nov.) Activitat homologada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i inscrita en el Registre General de Formació Permanent del Professorat amb el núm.1
AATOMIC sorgeix de la voluntat de generar processos d'innovació social, educatius i participatius a través de la cultura.