21/11/13

20:49

La discapacitat mental no és obstacle per enfrontar-se a la creativitat. A La Casa Encendida de Madrid, ens proposen una mostra en aquest sentit:
"La Casa Encendida muestra la creatividad de 26 personas con discapacidad intelectual a través de pintura, dibujo y vídeo..."
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/18/madrid/1384804588_003803.html