1/11/13


El balanç anual sobre el mercat de l'art contemporani de la revista Artprice.com, qualifica de catastròfica la situació a l'Estat espanyol.
"El estudio de Artprice calcula que las ventas cayeron un 62% en 2012. El sector culpa al IVA al 21% y a la escasez de incentivos..."
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/30/actualidad/1383161207_470787.html