1/11/13


Convocatòria per als cartells de les festes de Sant Sebastià a Palma Bases concurs de Cartells Sant Sebastià Palma 2014.
http://participacio.palmademallorca.es/portal/PALMA/participacio/contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=73791&tipo=2&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1