15/5/11

16:06
En funció de la naturalesa de l'associació, es va opta per:

1. Donar-li una estructura funcional amb estil neutre, ja què a l’AAVIB hi ha un gran ventall d'artistes, amb un ampli espectre d'estils.

2. Triar una gestió d'edició senzilla que permet traspassar-la entre els socis.

3. Usar la llengua catalana, donant cabuda a aportacions en altres llengües. L’opció minimaliste de l'associació coincideix amb la decisió de no duplicar el treball publicant de manera bilingüe. Internet ofereix mitjans suficients de traducció.

4. Publicar sota llicència Creative Commonscontinguts aliens que ho permetin i permetent difondre els continguts propis, citant la font i no permetent un ús comercial.