12/4/14

"MALLORCA TRANSLOCAL MEETING 2” és una trobada d’iniciatives translocals i internacionals, promogudes per artistes, que pretén ser un fòrum d’intercanvi d’idees i experiències, posar en valor noves estructures de gestió i altres canals dins l’àmbit de l’art contemporani i desenvolupar projectes comuns entre els participants que aportin una projecció exterior real. Enguany s’han convidat cinc organitzacions d’artist-run per a parlar, per a realitzar projectes i per a exposar-los junts. També s’ha convidat una iniciativa local (associacions sense ànim de lucre on almenys un 50% de les decisions són preses per artistes). MTM pretén crear una xarxa de contactes que permeti el flux d’artistes de diferents països amb Mallorca i s'inaugura a la Fundació Miró.