18/2/14
Teresa Matas, Bettina Bachem, Astrid Colomar, Antònia Oliver, Antònia Borràs, Addaya i sala Sacma, entre els participants del Festival Miradas de Mujeres 2014 a Balears, que es va presentar ahir a la premsa:
http://ocio.diariodemallorca.es/agenda/noticias/nws-271959-el-festival-miradas-mujeres-enfoca-part-forana.html