9/3/14


Joan Lacomba és a Ultima Hora amb motiu de la inauguració de la seva escultura:
"El artista multidisciplinar Joan Lacomba (Palma, 1934) recuerda cómo era Ciutat cuando era pequeño. «Ha cambiado», reconoce, porque vivió tiempos difíciles, pero en los que se podía encontrar «esperanza», una esperanza que plasmó en la escultura Dins la memòria l'esperança , que cedió en 2011 a Cort..."
http://ift.tt/1pZbm4l