24/10/13


L'Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) dóna el seu recolzament a la vaga general del sector educatiu convocada per avui, 24 d'octubre.

Volem qualitat en l'ensenyament de les disciplines relatives a la música i a les arts visuals i pensam que és necessari incrementar els continguts culturals en tots els nivells del sistema educatiu. 


Creim que a les noves generacions se'ls ha de donar els valors i les capacitats creatives adequades per ser ciutadans crítics, responsables i solidaris.


D’acord amb el manifest de la Plataforma CREA, el professorat de les àrees de Música, Educació Plàstica i Visual, i de Tecnologies de les Illes Balears, es mostra molt preocupat perquè les passes que s'estan fent per millorar la qualitat del sistema educatiu apunten a unes retallades significatives en aquestes matèries. Per això, demanam que:

● ES RECONEGUI LA POSICIÓ D'IGUALTAT DE LES ÀREES ARTÍSTIQUES I TECNOLÒGIQUES AMB LA RESTA DE LES MATÈRIES DE L'ENSENYAMENT OBLIGATORI

● ES GARANTEIXI LA PRÀCTICA D'AQUESTES DISCIPLINES DINS DE L'HORARI ESCOLAR I NO AL MARGE

● ES DEFENSI L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA I TECNOLÒGICA COM A ELEMENT ESSENCIAL I SOSTENIBLE PER A UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT

● ES RESPECTIN AQUESTS CONEIXEMENTS PERQUÈ PROMOUEN PRÀCTIQUES CREATIVES I INNOVADORES, APLICABLES A UN DESENVOLUPAMENT INTEGRAL SOCIAL, CULTURAL I ECONÒMIC DE LES SOCIETATS

● S'APLIQUIN POLÍTIQUES QUE AJUDIN AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DE LA CONTRIBUCIÓ ESSENCIAL QUE AQUESTS ENSENYAMENTS APORTEN A LES PERSONES I A LA SOCIETAT.