29/9/13


A L'AAVIB ENS PINTAM DE VERD

L’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB) es posiciona al costat dels docents de la plataforma CREA, per exigir la qualitat en l'ensenyament de les disciplines relatives a la música i a les arts visuals.

L'AAVIB es sumarà a la “Marea verda” perquè és necessari incrementar els continguts culturals en tots els nivells del sistema educatiu. Perquè pensam que a les noves generacions se'ls ha de donar els valors i les capacitats creatives adequades per ser ciutadans crítics, responsables i solidaris.

D’acord amb el manifest de la Plataforma CREA, el professorat de les àrees de Música, Educació Plàstica i Visual, i de Tecnologies de les Illes Balears, es mostra molt preocupat perquè les passes que s'estan fent per millorar la qualitat del sistema educatiu apunten a unes retallades significatives en aquestes matèries.
Per això, demanam que:

● ES RECONEGUI LA POSICIÓ D'IGUALTAT DE LES ÀREES ARTÍSTIQUES I TECNOLÒGIQUES AMB LA RESTA DE LES MATÈRIES DE L'ENSENYAMENT OBLIGATORI

● ES GARANTEIXI LA PRÀCTICA D'AQUESTES DISCIPLINES DINS DE L'HORARI ESCOLAR I NO AL MARGE

● ES DEFENSI L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA I TECNOLÒGICA COM A ELEMENT ESSENCIAL I SOSTENIBLE PER A UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT

● ES RESPECTIN AQUESTS CONEIXEMENTS PERQUÈ PROMOUEN PRÀCTIQUES CREATIVES I INNOVADORES, APLICABLES A UN DESENVOLUPAMENT INTEGRAL SOCIAL, CULTURAL I ECONÒMIC DE LES SOCIETATS

● S'APLIQUIN POLÍTIQUES QUE AJUDIN AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DE LA CONTRIBUCIÓ ESSENCIAL QUE AQUESTS ENSENYAMENTS APORTEN A LES PERSONES I A LA SOCIETAT.

El president de l'AAVIB
Paco Espinosa